David Mazanec

nar. 10.10.1988

Pracuje v Praze.

Studium:

Ateliér Malby,

Fakulty umění,

Ostravské univerzity

Faculty of Fine Arts, University of Granada, Španělsko

Mazancova tvorba je založena na vrstvení jednotlivých malířských plánů, které pokládá

přes sebe. Podkladem těchto prací může být fantaskní krajina, zátiší nebo čirá abstrakce expresivních barev, na kterou umělec dále pokládá objekty či figury. Ty evokují ornament 

či rastr a na první pohled zastiňují pozadí. K nim pak malíř přikládá ještě minimalisticky,

téměř graficky působící geometrické linie nebo body, které dále rytmizují obraz a dynamizují kompozici.

Právě tento dialog mezi hloubkou podkladu, postavami a objekty v popředí je zásadní

pro čtení malířovi práce. Ta je mnohovýznamová a nejasná, evokuje různé možnosti čtení

jak z hlediska formy tak obsahu. Zatímco zadní plán je expresivní změť barev a malířských gest, přední plán je opakem – pravidelnou strukturou, geometrií, jasnou linií či bodem.

V Mazancových obrazech se tak neustále střetávají chaos a řád.

Ať už jde o černý bod evokující suprematické úvahy Kazimira Maleviče, nebo dynamické tvary,

předměty či postavy, přes které téměř nelze rozeznat pozadí, malby Davida Mazance vždy pracují s aktivní imaginací, pohybem, situační akcí a barvou. Jejich výsledné čtení a výklad tak ponechává na nás.

 

 /text: ONDŘEJ BALADA/

Pokud byste rádi viděli díla naživo, ráda Vám zajistím prohlídku ateliéru umělce.