PORTFOLIO

HOMENESS

objekt

festival Kukačka, Ostrava

2012

Objekt se vztahuje k povaze domova jako potřeby ochrany, ať už reálné nebo fiktivní. Homeness-Homeless.
Hlavním rysem objektu však není toto sdělení, ale samotný tvar. Použitý materiál a zvolená konstrukce vzbuzuje dojem křehkosti a zároveň umožňuje určitou živost tvaru, proměnu, která svojí silou neustále balancuje nad vlastním zhroucením.