PORTFOLIO

HORYDOLY

malba na igelitu

2013

 

text k výstavě

Zhořová se v projektu HORYDOLY zaměřuje na video a malbu.

Obecnĕ se vĕnuje objektům, instalacím, videoartu, práci se zvukem a jejich vzájemným kombinacím. Trvale ji zajímá propojení témat jako intimita, soukromí, paměť, vnímání prostoru, času a reality.

Obrazy jsou malým izolovaným svĕtem uchovávajícím si vnitřní prostor. V autorčinĕ tvorbĕ jsou návratem k závĕsnému obrazu, ovšem jejich přímým předchůdcem jsou trojrozmĕrné objekty. Tato objektovost je na nich nadále patrná a spolu s transparencí vytvářející zmínĕný vnitřní prostor přibližuje obraz plochému boxu nebo LCD obrazovce, v níž není obraz povrchovou vrstvou, ale prosakuje kdesi z útrob, kam nemáme potřebu dohlédnout.

Tyto obrazovky nefungují podle technických parametrů a přenášený obraz zobrazují podle vlastních pravidel, které nám nemusí být jasné. Vyjevují nám fragmenty krajin; spíše tušených než skutečnĕ vnímaných. Tyto krajiny jsou výraznĕ redukované a v podstatĕ industrializované. Naznačují, že slábnoucí kontakt s jejich přírodním předobrazem může být v prostředí Ostravy možným impulsem pro toto rozvzpomínání se. Ovšem vzpomínka nikdy nedostane fyzičtĕjší podobu, protože nadále zůstává ve své technicistní izolaci uvnitř obrazu. Louhuje se nĕkde uvnitř svého igelitového akvária.

Samotný igelit je důležitým bodem celého obrazu a jeho jemnost a efemérnost by mohly být vlastností živoucího organismu. Na jeho ploše dochází k vrstvení krajiny z fragmentů, o nichž se dá spekulovat, zda mají přírodní původ.