PORTFOLIO

INTIMNÍ/VEŘEJNÁ ZPOVĚĎ

fotografie, video, instalace

2009

Práci Intimní/veřejná zpověď rozděluji tématicky i užitím média na dvě části. Pomocí významu pojmu zpověď rozebírám podstatu soukromého a veřejného prostoru. Zpověď se jeví jako velmi intimní záležitost, ale stále více se dostává do veřejného prostoru. Ve výsledné instalaci tyto dva prostory opět spojuji, čímž je naznačena jejich neoddělitelnost a těžká uchopitelnost hranice mezi nimi.
Ve intimní zpovědi zpracovávám skrz vlastní úhel pohledu otázky soukromého/veřejného prostoru, komunikace, nutnosti slov k utváření myšlenek a jejich následného vyjádření. Popisuji význam použití technických obrazů. Také se zabývám vztahem mezi subjektivitou a objektivitou, jak v chápání a uchopování věcí, slov, myšlenek, tak vztahem subjektivity a objektivity v oblasti umění.
Ve veřejné zpovědi reaguji na dialogy neznámých lidí a na venkovní prostředí. Spojuji dva světy - veřejný neznámý s domácím osobním. I když je technologicky spojuji uměle, vnímám, že jsou samy určitým způsobem propojeny, což dokazuji výběrem prostorů a situací.