PORTFOLIO

JAK SMYSL KDE SYSTÉM

HOW SENSE WHERE SYSTEM

COMMENT U SENS OÙ SYSTÈME

Jde o systém prostředí, ve kterém se pohybujeme. Bez prostředí a systému v něm bychom se nemohli realizovat, takže se mu přirozeně podřizujeme a přizpůsobujeme. Podřízení systému znamená i jisté omezení, které zobrazuji zakreslením půdorysu pokojů. Kreslení půdorysů byla moje práce, můj finanční zdroj, bez kterého bych se nemohla realizovat v umění. Je to ´omezení´, ve kterém se mohu výtvarně vyjádřit.

Kresby v půdorysech jsou reakcí na daná místa, v nichž řešíme jiné problémy, starosti, zkušenosti, ovlivňují nás jiní lidé. Pojala jsem to jako arteterapii, ve které hledám symboly zažité minulosti a vyrovnávám se tak se předepsaným chováním, bez kterého bych nebyla součástí společnosti - systému.

Zároveň tak vznikl pohled do minulosti, kdy byla realita vnímaná jinak, takže v současnosti je to představa o realitě.

Názvy děl jsou doplňkem, výtahem z deníku, z myšlenek, které se vztahují na daná prostředí

DAŘÍ SE TI, TAK DOUFÁM, ŽE SE NIC NESTANE

YOU ARE DOING WELL SO I HOPE THAT NOTHING HAPPENS

VOUS ALLEZ BIEN DONC J´ESPÈRE QUE RIEN NE VOUS ARRIVÉ

kresba na plátně

2009

HROZNĚ SE MI LÍBÍ, JAK MI VONÍ VLASY I REALLY LIKE HOW MY HAIR SMELLS

J´AIME L’ODEUR DE  MES CHEWEUX

kresba na plátně

2009

OSTATNÍ SE BAVÍ A JÁ NEVÍM JAK 

OTHERS HAVE A FUN BUT I DON´T KNOW HOW

D´OUTRES S’AMUSENT, MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT

kresba na plátně

2009

HOMES

instalace,

2010, Bourges

Vytvořila jsem pomocí půdorysů tři pokoje, ve kterých jsem v té době žila na různých místech.

Pokoje jsou spojeny chodbami, které představují pojem času a vzdálenosti a také směr či volbu. Materiál, který jsem vybrala, je provizorní, není pevný ani jistý, každý ho může zničit. Stejně jako domovy, na kterých jsme závislí a které potřebujeme, nemají jistotu, mění se.

Do každého z pokojů jsem umístila zvuk z jednotlivých místností. Zvuk jsem upravila a sestříhala do 2,5min a postupně se v místnostech spouští. V kombinaci se šustěním plastové fólie a přítomností diváka vzniká nová zvuková stopa nového prostředí.