PORTFOLIO

ME MY YOU

video

Video je pro mě částečně body artem, kde jsem se stylizovala do situací odehrávajících se v různých časových linkách. Takže je minulost převedena do současnosti. Stejně tak jsem již pracovala na své bakalářské práci v části Intimní zpověď. Tentokrát je ale pro mě důležitý samotný prostor, ve kterém se děj odehrává. Jde vlastně o další přepracování stejného tématu, čímž se dostávám do nového kontextu, aktuální reality a do nového způsobu vnímání a pohlížená na věc. Se získáváním nových zkušeností a zážitků se nazírání na minulost mění tím, že se do ní dostává ta přítomnost, takže se oba elementy mísí. Obecně každý svou ´minulost´ používá k dotvoření současnosti.

Jedná se o konkrétní místa v mém dětském pokoji, ve kterých se vracím k emocím, které vyplynuli ze situací, které jsem v daném prostoru prožila. Pracuji s pamětí místa ve vztahu s pamětí mojí vlastní.